fbpx
Find Property:

PRIVACY STATEMENT

LATONA EN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Als je de website van Latona bezoekt, en als je daar een account aanmaakt, zullen wij persoonsgegevens van jou verwerken. Hieronder lees je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, en wat je rechten in dat kader zijn.

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Paulman Maliebaan B.V., Maliebaan 8, (3581 CM) Utrecht, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen daarover kan je contact met ons opnemen via:

post: Maliebaan 8, 3581CM Utrecht
telefoon: 030-2045000
e-mail via info@bridgesre.nl

 

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

– om je een account te laten aanmaken op www.iamlatona.nl
– om inloggen op iamlatona.nl mogelijk te maken, en je login gegevens op je computer te kunnen onthouden als je dat wil
– om via je account inschrijving voor een woning mogelijk te maken
– om je voorkeuren en woonwensen op te kunnen slaan
– om bij het aanbieden van een woning zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met de door jou opgegeven woonwensen en met je persoonlijke situatie
– om je informatie over Latona toe te sturen
– om contact met je op te kunnen nemen over Latona
– om met je te kunnen chatten als je dat wil
– om je te informeren over soortgelijke projecten als Latona
– om downloads vanaf de website mogelijk te maken
– om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van www.iamlatona.nl te verbeteren voor marktonderzoek

 

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat houdt in dat wij je gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang jouw privacybelangen niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar jouw privacybelangen worden afgewogen. Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens jouw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we jouw toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als je die toestemming intrekt. Mocht je met ons een overeenkomst sluiten dan mogen we je persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van die overeenkomst.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de eerder genoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

– naam
– inloggegevens, wachtwoord
– e-mail adres
– adres
– telefoonnummer
– leeftijd
– woon- en gezinssituatie
– opleiding
– inkomen
– voorkeur voor bepaalde woningen
– je inschrijvingen voor een bepaalde woning
– IP-adres
– gegevens over je bezoek aan onze website
– gegevens die je in chatgesprekken, per telefoon of per mail aan ons doorgeeft

 

Verwerker

Wij hebben Nieuwbouw Nederland ingeschakeld om onze website en jouw persoonsgegevens te beheren. Nieuwbouw Nederland verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies en doet er zelf verder helemaal niets mee. Wij hebben met Nieuwbouw Nederland een verwerkersovereenkomst gesloten waarin dat is vastgelegd.

 

Naar welke landen geven wij je persoonsgegevens door?

Je persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer, je telefoon of je tablet. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen.

Wij gebruiken functionele cookies, die ervoor zorgen dat functies zoals inschrijven en login goed kunnen functioneren.

Wij maken gebruik van analytics cookies om statistieken van de gebruikers van de app te verzamelen. Dat doen we met Google Analytics. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google vind je meer informatie.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, Instagram en Twitter mogelijk. Ook kunnen wij cookies plaatsen om je gerichte advertenties aan te bieden.

Je kan altijd zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kan je je browser zodanig instellen dat (bepaalde) cookies niet worden geaccepteerd. Realiseer je dat daardoor bepaalde functionaliteiten van de website niet of minder goed werken. Die keuze kan je later wanneer je wil weer aanpassen.

 

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Ook kan je om rectificatie of wissing van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heb je het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Je kan daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Maliebaan 8, 3581CM Utrecht of een e-mail sturen aan info@bridgesre.nl In je verzoek moet je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dien bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind je hier.

 

Vragen of suggesties

Voor vragen of suggesties betreffende dit privacystatement kan je ons mailen: info@bridgesre.nl

 

Wijzigingen en versie

Wij kunnen dit Privacystatement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan het Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van 07-06-2018.